Együttműködő kommunikáció

Meggyőződésem szerint természetes együttérzésünk sajátossága, hogy élvezettel tudunk adni és kapni. Mégis mi az oka, hogy ebből erőszakos és kizsákmányoló magatartás lesz?

~ Marshall B. Rosenberg

Az együttműködő kommunikáció olyan nyelvi és kommunikációs készségeken alapszik, melyek a legnehezebb helyzetekben is segítenek megőrizni emberségünket. Megtanít arra, hogy új szemmel figyeljük meg azt, amit látunk, hallunk, vagy éppen cselekszünk. Rászoktat, hogy automatikus reakcióink helyett őszintén és nyiltan kifejezzük érzéseinket. Segítségével beazonosíthatjuk azt, amire nekünk, illetve a másiknak szüksége van, és megtanuljuk felismerni, majd világosan kifejezni, hogy mit is akarunk.

A kommunikációs modell négy alkotóelemre épül. Az első három segítségével világosan ki tudjuk fejezni pillanatnyi lelkiállapotunkat, a negyedik elem pedig a másik emberhez szóló kérésünket tartalmazza.

  • 1. Az adott helyzet megfigyelése, mások mit tesznek vagy mondanak. Célunk, hogy bírálat és ítélkezés nélkül tudjuk közölni ezeket a megfigyeléseinket.
  • 2. Ezután kifejezzük az érzéseinket, melyeket a szóban forgó helyzet kiváltott bennünk.
  • 3. Majd elmondjuk azt is, hogy az érzésünkhöz milyen szükséglet kapcsolódik.
  • 4. Végül konkrét kéréssel fordulunk a másik felé.

A négyelemű modell hatékony párkapcsolatban, családban, iskolában, szervezetekben, intézményekben, lelki tanácsadásban, üzleti tárgyalások során, bármilyen vitában vagy konfliktusban. És nem utolsósorban önmagunkkal való kapcsolatunkban.