Bodywork

A bodywork önismereti terápiás módszer, mely a mozgásban és a testérzékelésben rejlő gyógyító- és alkotóerőket mozgósítva segíti elő érzelmi és szociális fejlődésünket. Célja, hogy testi, lelki, szellemi és közösségi értelemben is egészségesek legyünk. Olyan mély szintekhez enged közelebb, ahol érzelmeinket még vagy már nem tudjuk szavakkal kifejezni, mert a tudattalanban raktározódtak el. Ezek azok az elfojtott érzelmeink, melyek jelentős hatást gyakorolnak mindennapi életünkre. A testi attitűd kifejezi a külső világhoz és saját magunkhoz való viszonyunkat. A mozdulatok, a tartás, a gesztusok, a tekintet, a légzés, a bőr melege és színe, a hangszín, az artikulációs mód mind ezekről a viszonyokról vallanak.

Pozitív vagy negatív lelkiállapotunk lenyomata megjelenik izmainkban, zsigereinkben és idegrendszerünkben egyaránt, elfojtott érzelmeink gócpontjai hosszú távon betegségek kialakulásához vezethetnek. Spontán mozdulataink segítenek feltárni belső működésünket, letisztulni érzelmeinket, megélni határainkat, elengedni gátló beidegzéseinket. Csökkennek a feszültségeink, nő a belső egyensúlyunk és válunk egyre tudatosabbá. Kiléphetünk a bennünket akadályozó viselkedési mintákból, változtathatunk a kellemetlen szituációkba beleragasztó érzelmi reakcióinkon, és új megoldásokat keresünk.

A bodywork a testet, a lelket és a tudatot egy egységként kezeli, eredményeképp elakadásainkat tudatosítva és meghaladva szabadabb és örömtelibb hétköznapokat élhetünk meg. Önmegértéssel fordulhatsz magad felé, mely növeli a szeretetet, a bátorságot, a kreativitást, a kíváncsiságot.

Az adaptív spirál

Az önismeret tanulási folyamat, melynek során új gondolkodási, érzelmi és magatartásmodellekre van szükségünk. A csoportban kialakuló interakciók korrektív érzelmi élményei által viselkedésünk megváltozik, és azt tapasztaljuk, hogy nagyobb elfogadás vesz bennünket körül. A némaság és a közömbösség álarca helyett aktív részvétellel, önfeltárással, önvizsgálattal, az érzelmek kifejezésével, mások iránti érdeklődéssel és a csoport támogatásával tovább erősödnek szociális készségeink. A megnövekedett közmegbecsülés aztán megváltoztatja énfogalmunkat és önbecsülésünket, és működésbe lép az adaptív spirál.

Gyakorlatok

A csoport védett közegében, zene segítségével élesztjük fel a különféle érzelmeket. Egyéni, páros vagy kiscsoportos gyakorlatokon keresztül tapasztalhatjuk meg belső lényegünket, ismerhetjük meg csoporttársaink megküzdési stratégiáit, és formálhatjuk saját személyiségünket. Felismerhetővé válik legbenső aggodalmaink hasonlósága, és a jövőben is felhasználható készségeket sajátíthatunk el.

A felajánlott gyakorlatokban való részvétel nem kötelező, mindenkit bátorítunk a saját belső igaza megélésére. Tiszteletben tartjuk saját és társaink határait.