Önkorrekció

A rendszerhatárok megnyitásával vagy lezárásával, és így a bejutó energia/információ szabályozásával valósul meg az önkorrekció. A rendszer a még integrálhatatlan másságok, különbözőségek előtt a határait lezárja, azok részére áthatolhatatlan. A túlságosan eltérő információ vagy zaj előtt lezárt határok biztosítják a rendszer zavartalan működését. A határok alapvetően az integrációra alkalmas információ előtt lesznek nyitva, olyan információ előtt, amely eléggé hasonló a rendszerben már meglévőhöz. Az előző példában kezdetben a rendszer zavartalan működésének fenntartását szolgálta az új ötlet elvetése, azonban a fellépő frusztráció enyhülésével lehetőség nyílt arra, hogy a rendszer saját fejlődése érdekében valamilyen szinten mégis integrálja az ötletet.

Csak a rendszer képes változtatni saját határai átjárhatóságán azzal, hogy átszervezi belső energiáját és az információ áramlását. Az energiaszervezés hatására az áthatolhatatlan határok megnyílhatnak, elősegítve a rendszer fejlődését, bonyolultságának növekedését. Egy rendszer ugyanis annál érettebb, minél több másságot, különbözőséget képes integrálni.