Működés

A működés az a folyamat, amely során a rendszer a másság, a különbözőség diszkriminálásával, illetve integrálásával túlél, fejlődik és egyszerűbből bonyolultabbá válik. A folyamatban a rendszer beazonosítja az új információ viszonyát a rendszerben található információhoz képest. A diszkriminálás a hasonlók között felfedezett különbözőségek beazonosításának képessége. Az integrálás a különbözők között felfedezett hasonlóságok beazonosításának képessége. Hogyha a rendszer birtokában van ezen képességeknek, akkor diszkriminálni képes a nagyon eltérő, illetve integrálni képes a hasonló információt.

A működéshez elengedhetetlenül hozzátartozik a különbözőségek integrálásának képessége, a konfliktusok kezelése. Az élő humán rendszerek hajlamosak arra, hogy stabilizálják állapotukat, és elzárkóznak a másság el- és befogadása elől. Ezzel szemben az egyes emberek viszont nyitottak a különbözőségek személyessé tételére, az elfogadásra. Felismerve tehát ezt a tényt, a konfliktuskezelést a személyek szintjén érdemes elkezdeni, és az egyes emberek viselkedésbeli változása maga után vonja majd a rendszerszintű normák változását.