Izomorfizmus

Két rendszert izomorfnak mondunk, hogyha struktúrájukban és működésükben hasonlóak. Az elmélet szerint a hierarchiában található rendszerek izomorfak. Lássunk példát először a struktúrális hasonlóságra. Egy drámacsoport tagjai, mint magrendszerek jól definiált határokkal rendelkeznek, ahogy a hierarchiában lefelé a tagokat jellemző szerepek is, és ahogy felfelé a tagokat befoglaló szociális környezetek is.

Most nézzük meg, mit jelent a működésbeli hasonlóság. Ahogy a tagok diszkriminálnak bizonyos szerepeket, majd a játékok során integrálják azokat, úgy szereprepertoárjukból elhagynak, módosítanak vagy beemelnek szerepeket. A hierarchiában felfelé pedig a tag kihátrálhat vagy kieshet valamely kapcsolati rendszeréből, és más kapcsolati rendszerekbe integrálódhat új viselkedési formáival, adaptív szerepeivel.