Intimitási szakasz

A szakasz elsődleges fejlődési célja, hogy a csoporttagok megtanuljanak kölcsönös egymásra utaltságukban a másik erőforrásaira támaszkodni, implicit célja pedig az egyéni stílus használata a csapatmunka ellenében.

Visszahúzó erők Hajtóerők
kisajátító barátságok forszírozása, társasági élet a munka rovására pozitív csoportklíma kialakítása, a nyilvánvaló hasonlóságokban rejlő eltérések felismerése
a közösség megtagadása, ragaszkodás a különálláshoz funkcionalitáson alapuló együttműködés, a nyilvánvaló különbözőségek ellenére a hasonlóságok felismerése
saját utakon járás vagy éppen ellenkezőleg, az autonómia megtagadása funkcionális munkaszerepek kialakulása

A csoportfejlődésnek ebben a szakaszában a tagok közötti érzelmi kapcsolatok fontosabbak a vezetővel való kapcsolatnál. A társaságkedvelők a kellemes csoporthangulatra helyezik a hangsúlyt, míg a magányos farkasok inkább a feladatok elvégzésére koncentrálnak. A kapcsolatorientált tagok nehezen tudnak ellenállni a társaság hívó szavának, és ez a munka rovására megy. A feladatorientált tagok elszigetelődnek, és elkülönültségük megkeseríti a kellemes hangulatot. Mindkét tendencia akadályozza a további fejlődést, mert míg az előbbi — középpontjában az ,,összetartó” szereppel — a hasonlóságokra koncentrál, figyelmen kívül hagyva a különbözőségeket, addig az utóbbi — az ,,egyedül megcsinálom” szerepbe zárva — a különbözőségekre fókuszál, és a hasonlóságokat hagyja figyelmen kívül.

A szakaszban kialakult szerepek visszahúzó erejének csökkentése a különféle erőforrásokkal bíró tagok méltánylásával érhető el. Gyakori, hogy az egyéni sajátosságok figyelembe vételével a tagok egymás közt újraosztják a részfeladatokat, és az előző szakaszban kifejlesztett készségek az önszerveződés útjára terelik a csoportot. Minden erőforrástípus (specialista, kivitelező, kritikus, csapatjátékos, koordinátor, összetartó, magányos farkas, stb.) helyet kap a feladat megoldási tervének kidolgozásában, és a megvalósítás hatékonyságának növelésében. A tagok megtanulnak együtt és kölcsönös bizalomban dolgozni úgy, hogy felhasználják mind a hasonlóságaikban, mind a különbözőségeikben rejlő erőket.