Energiaszervezés

Minden rendszernek energiára/információra van szüksége ahhoz, hogy működjön. Két típusú információt különböztetünk meg. Egyrészt a megfigyelhető adatok és tények, másrészt az intuitív tudás alkotják a rendelkezésre álló információhalmazt. A két típusú információ integrálásának képességét a csoportban jelenlévő érzelmi intelligencia mértéke szabja meg. Például egy munkacsoport hónapról hónapra sikerekről és eredményekről számolhat be, ám ezen beszámolók szürke hangvétele és azonos formátuma azt jelezheti, hogy az energiaszint valamiért mégis igen alacsony.

Az energiaszervezés a rendszernek azon képessége, ahogyan az információt diszkriminálja, illetve integrálja. A rendszer túlél, fejlődik és egyszerűbből bonyolultabbá válik éppen abban a folyamatban, ahogyan az információt szervezi. Például egy vagy több csoporttag felvet egy új ötletet, melyet többen kétségekkel fogadnak. A csoport a túlélés érdekében egyfajta status quo-ba menekül, diszkriminálja az új ötletet. Később az ellenállók feltárják saját ellenállásuk okait, lehetőséget teremtve arra, hogy tárgyalás kezdődhessen az ötlet támogatói és ellenzői között, felfedezve a közös pontokat. Tehát a csoportban a túlélés helyett immár a fejlődés igénye kerül előtérbe. Előbb-utóbb bekövetkezhet az a pillanat is, amikor a csoport felismeri, hogy egy-egy új ötlet felbukkanásakor ismétlődő módon ezt a viselkedési pályát írja le. Ha csoportszinten is megtörténik egy alkalmatlan működési séma átdolgozása és meghaladása, akkor azzal magának a csoportnak a bonyolultsága nő, azaz átalakul a csoport működése vagy struktúrája.