Csoportdinamika

Yvonne M. Agazarian elméletében energiaszervező, önkorrigáló, célvezérelt egységként definiálja az élő humán rendszert. A rendszer működése az a folyamat, ahogyan a rendszer céljai elérésének érdekében diszkriminálja vagy éppen integrálja a külső vagy a saját belső környezetéből érkező információt. Egy élő humán rendszer struktúrája a határaival definiált, vagyis a határok szabják meg, hogy mi tartozik a rendszerhez, és mi nem, azaz mely információ kerüljön be a rendszerbe, illetve maradjon azon kívül. Tovább…