Célvezéreltség

Az élő humán rendszerek célja két szinten határozható meg. Az elsődleges célok a túlélés, a fejlődés és az egyszerűbből a bonyolultabbá válás. A másodlagos célok halmazát két részre bonthatjuk: az explicit és az implicit célok halmazára. Az elsődleges célok elérésének mértéke határozza meg, hogy mennyi energia áll rendelkezésre a másodlagos célok eléréséhez.

Tekintsünk most egy tetszőleges csoportot mint élő humán rendszert. A csoport által meghatározott végrehajtandó feladatok alkotják az explicit célokat, míg a csoport viselkedéséből következtethetünk az implicit célokra. Más szóval különbséget teszünk aközött, hogy a csoport mit állít saját tevékenységéről, és aközött, hogy valójában mit tesz. A csoportban jelenlévő hajtó- és visszahúzó erőket vizsgálva érthetjük meg a csoport implicit céljait. Függetlenül attól, hogy valamely csoport milyen explicit célokat tűzött ki magának, a pletyka, a bűnbakképzés visszahúzó ereje azt mutatja, hogy a csoport implicit célja a harc. Ellenben egy olyan csoportban, ahol a frusztrációt okozó tények fel- és beismerése a hajtóerő, ott a tények tisztázásának implicit célja jelenik meg. Az előbbi esetben a csoport energiája a harcban emésztődik fel, és explicit céljait rosszul teljesíti, míg az utóbbi esetben a belső problémák feldolgozása után az energia az explicit célok végrehajtására fordítódik.