Autoritási szakasz 3.

Egyenrangúak közötti szerepzárak fázisa

A fázis elsődleges fejlődési célja az egyenrangú szerepek közötti funkcionális munkakapcsolatok kialakítása, implicit célja pedig a dominancia és a kontroll kapcsolatok ápolása.

Visszahúzó erők Hajtóerők
alá- és fölérendelő kapcsolatok kialakítása egyenrangúak közötti szerepek és kapcsolatok tisztázása
szerepzárakat indukáló kifejezésmód használata közös nyelv definiálása

A harcoló fázisban egyre sűrűbben jelentkező frusztráló helyzetek ismétlődő, sztereotipikus, személyre szabott szerepek, úgynevezett szerepzárak kialakulásához vezetnek. A szerepzárak általában egymást kiegészítő párokban jelennek meg, jellemzően ,,az egyik fent, a másik lent” kapcsolatokról van szó. A dominancia és a dependencia konfliktusa tipikus módja a hatalommal, a kontrollal való manipulációnak.

A szerepzárak gyengíthetők a tagok funkcionális szerepeinek erősítésével, valamint a sajátos beszédmód és a nonverbális kommunikáció valóságközpontú kommunikációvá transzformálásával. Érdemes támogatni a csoportot abban, hogy vizsgája meg szerepzárait abból a szempontból, hogy azok mennyire szolgálják a csoport explicit céljait. Gyakori felfedezés, hogy a funkcionális szerepek helyett előtérbe kerülő szerepzárak a konkrét feladat elvégzésével járó frusztráció miatt uralkodtak el, és ez a felfedezés oda vezet, hogy a csoport újra képessé válik a munkára koncentrálni.